Het Grote E-Learning Woordenboek 2024

Alle elearning termen en afkortingen van A tot Z

LMS, LXP, SCORM, WBT, EPSS, NGLE, CBT, ITS!? Verdwaald in een wereld van e-learningtermen en afkortingen?

In de wereld van Leren & Ontwikkelen, e-learning en leertechnologie wemelt het van de cryptische termen, vage afkortingen en verwarrend vakjargon.

In deze "Dikke Van Dale van de e-learning" hebben we een lijst samengesteld met de belangrijkste termen en afkortingen op het gebied van e-learning anno 2024.

 

Ga naar een relevante sectie of scroll verder om te bladeren…

 

A tot F   /   A  -  B  -  C  -  D  -  E

 

G tot M   /   G  -  I  -  L  -  M

 

N tot R   /   N  -  O  -  P  -  R

 

S tot Z   /   S  -  V  -  W  -  X

A

Adaptive Learning Systems of Adaptieve Leersystemen (of Intelligent Tutoring Systems / ITS)

Adaptieve leersystemen verzamelen gegevens over de activiteiten van de leerling en gebruiken deze om het leertraject aan te passen aan de waargenomen behoeften van het individu. Met behulp van algoritmen levert het systeem op afbeeldingen gebaseerde content aan een visuele leerling en interactieve content aan een communicatieve leerling, of geavanceerde content aan een leerling die blijk geeft van expertise op het vakgebied.

API

De term API staat voor Application Programming Interface. Dit is een tool die fungeert als brug tussen twee softwareplatforms, waardoor ze gegevens met elkaar kunnen communiceren.

 

In de context van e-learning kan een API enorm waardevol zijn doordat uw leerplatform leerlinggegevens kan communiceren met gerelateerde bedrijfssystemen, zoals uw HR-software of samenwerkingstools zoals Microsoft Teams. Dit bespaart tijd doordat het minder vaak nodig is om het beheer van werknemersgegevens over meerdere platforms te dupliceren.

Auteurstool / Authoring Tool

Een auteurstool is software waarmee u gemakkelijker e-learninginhoud kunt maken. Denk hierbij aan interactieve toepassingen waarmee tekst, graphics, geluid en interactiviteit gecombineerd kunnen worden tot een stukje content. Auteurstools kunnen worden gebruikt om eenvoudige presentaties of WBT (webgebaseerde training) te maken, of met een geavanceerde tool: een volledig interactieve module. Voor het gebruik van een auteurstool is geen programmeerkennis vereist.

 

Leer meer over onze eigen auteurstools imc Express 

B

Blended Learning

Blended learning maakt gebruik van een combinatie van online en persoonlijke training om training te geven. De term verwijst vaak ook naar een mix van instructiemethoden, pedagogische benaderingen en technologieën.

C

Cloud Hosting

Cloudhosting is het onderbrengen van digitale bronnen of applicaties over meerdere servers, vaak over meerdere datacenters of zelfs landen. Dit kan helpen het risico op stilstand als gevolg van een enkele machinestoring te verminderen.

 

Dit wordt ook wel cloudgebaseerde hosting genoemd en kan een zeer effectieve manier zijn voor organisaties (vooral grote operaties met meerdere locaties) om de snelheid van de levering van bronnen te garanderen, ongeacht de locatie, en om naar behoefte te schalen zonder de potentiële beperking van een enkele machine.

Conversationele leerinterfaces (of Conversational Learning)

Conversationele leerinterfaces maken gebruik van de basisconcepten van sociaal leren om een interactieve leerervaring te creëren. De chatbot begeleidt de gebruiker door de leerstof met een vraag- en antwoordgesprek tussen gebruiker en bot.

 

Emoji's zijn een belangrijk onderdeel van conversatieleren. Emoji's worden gebruikt als vervanging voor lichaamstaal en voorzien de leerling van de non-verbale signalen die ontbreken in digitale trainingshulpmiddelen.

Custom content (of maatwerk content)

Custom of maatwerk e-learningcontent wordt specifiek ontwikkeld voor de behoeften van elke individuele klant, om zo goed mogelijk aan hun huidige en toekomstige trainingsbehoeften te voldoen.

 

Het alternatief is ‘kant-en-klare content’, die doorgaans goedkoper is en wordt gebruikt om snelle, op compliance gebaseerde training te bieden. Dit kan goed zijn voor ‘afvink’-training op gebieden als awareness op het gebied van gezondheid en veiligheid.

 

Als u echter e-learning wilt gebruiken om leerlingen te betrekken en de prestaties binnen de context van uw bedrijf te verbeteren, zal custom content doorgaans veel effectiever zijn.

 

Lees meer over de op maat gemaakte diensten voor de ontwikkeling van e-learningcontent die we aanbieden bij imc.

D

Digitale Leeromgeving (DLO)

Digitale Leeromgeving (DLO) is een breed begrip dat op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. In sommige organisaties staat de DLO synoniem aan het LMS (Leermanagementsysteem): de centrale plek waar alle leeractiviteiten en leeradministratie samenkomt. In andere organisaties wordt de DLO gezien als de (decentrale) verzameling van alle software en tools die in de organisatie gebruikt worden voor (digitale) leerdoeleinden.

Digitalisatie en Digitale Transformatie

Digitalisering is een breed begrip dat  eenvoudigweg de overdracht van analoog naar digitaal kan betekenen. In de context van leren betekent dit vaak het omzetten van op papier gebaseerd trainingsmateriaal of face-to-face lesgeven in een klaslokaal naar digitale leerformaten, die vaak in een LMS zijn ondergebracht.

 

Vaak wordt met digitalisering ook het tactisch inzetten van digitale hulpmiddelen om bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld een analyse zijn van werknemers- of teamgegevens binnen een prestatiebeheersysteem (of zelfs alleen maar een spreadsheet), om vaardigheidskloven of verbeteringen aan trainingsmateriaal te identificeren. De digitalisering kan zo ver gaan dat er een bedrijfsmodel wordt veranderd – bijvoorbeeld een winkel met fysieke goederen die overstapt op e-commerce, of een leerbedrijf dat overstapt op de onlineverkoop van cursussen.

 

Digitale transformatie is de breedste stap die plaatsvindt als een strategische verschuiving die wordt geleid door het hoogste managementniveau. Het is een lange termijn, sterk gecoördineerde reeks digitaliseringsprojecten die elkaar mogelijk moeten overlappen en met elkaar moeten interageren.

 

Digitale transformatie kan een krachtige modernisering van een organisatie zijn die haar in staat stelt nieuwe efficiëntieverbeteringen te vinden, de nieuwste en toekomstige technologieën over te nemen en letterlijk de organisatiecultuur te veranderen.

E

e-Learning

Dit is waar het bij imc Learning om draait: de term e-learning staat voor ‘elektronisch leren’. Ook wel e-learning zonder koppelteken en digitaal leren genoemd, dateert uit de tijd dat trainingssoftware vanaf een cd-rom op uw desktopcomputer werd geïnstalleerd.

 

Tegenwoordig wordt e-learning echter vaak gezien als synoniem voor online leren en mobiel leren, dat altijd en overal beschikbaar is.

Electronic Performance Support System (EPSS)

Een EPSS ondersteunt just-in-time (JIT) leren. In tegenstelling tot formeel leren vindt dit plaats op het moment dat het nodig is. EPSS wordt doorgaans ingezet ter ondersteuning van een stukje software en kan een gebruiker door een proces leiden of fungeren als een JIT-tool die klaar staat om ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. De gebruiker krijgt onafhankelijkheid en vertrouwen door op efficiënte wijze nieuwe systemen en processen te leren zonder de hulp van deskundige trainers.

Extended Enterprise

Een 'Extended Enterprise' betekent een bedrijf dat bijvoorbeeld franchisenemers, externe dienstverleners, partners, hun toeleveringsketen enz. moet opleiden. Dergelijke training kan strategisch en efficiënt worden aangepakt door leerportals te creëren, aangepast aan elk type publiek, ingebouwd in het LMS.

G

Game-Based Learning

De term Game-Based Learning verwijst naar leerervaringen die worden geleverd door het gebruik van een game. Er moet een leeromgeving worden gecreëerd die aantrekkelijk is voor de gebruiker, waarin hij of zij zich kan ontwikkelen door middel van positieve, vermakelijke leerervaringen.

Gamificatie

Deze term verwijst naar de motivatieprincipes van spelers, zoals beloningen, om de betrokkenheid van leerlingen te stimuleren. Gamificatie-elementen binnen de training kunnen scores zijn die aan de leerlingen worden getoond en hen in staat stellen zichzelf met andere spelers te vergelijken. Verdere gamificatie-elementen zijn badges en badges, die worden toegekend na voltooide taken.

 

Gamificatie voor motivatie kunnen in de training worden opgenomen zonder dat de leerervaring daadwerkelijk een game met zich meebrengt.

I

Instructional Design

Dit is een vaardigheid en een proces dat fundamentele principes uit de leerpsychologie combineert met de nieuwste beschikbare technologieën om inhoud te ontwerpen voor de best mogelijke leerervaring. De trends van de afgelopen jaren zijn verschoven naar de betrokkenheid van leerlingen en naar de effectiviteit van de inhoud, waardoor mensen het trainingsmateriaal willen volgen.

 

Opties voor multimedia-inhoud, zoals video die nu toegankelijker is dankzij de alomtegenwoordige, snelle internettoegang, en principes zoals gamificatie en op games gebaseerd leren, zijn nu sleutelelementen van de educatieve ontwerptoolkit.

Interactive Learning / Interactief Leren

Interactief leren vereist een grotere betrokkenheid van de lerenden dan de stereotiepe e-learningervaring van ‘klik volgende’. Er is aangetoond dat interactieve trainingsinhoud betere leerresultaten oplevert dan een passieve leerervaring, omdat deze vaak boeiender is en de lerende dwingt om informatie te verwerken en het geleerde in praktijk te brengen.

Interactieve Video

Interactieve video's zijn video's waarmee lerenden zelf kunnen beslissen wat er gebeurt en wat ze willen zien. De leerling is dus niet alleen een passieve kijker, maar bepaalt actief wat hij of zij ziet en leert.

L

Learning Experience Platform (LXP)

De LXP is een concept dat e-learning verder brengt dan een top-down, door de werkgever geleid platform. Het is een meer boeiende omgeving waar werknemers kunnen ontdekken wat ze vervolgens willen leren. Hierdoor kunnen zij proactief hun eigen kennis en vaardigheden ontwikkelen.

 

Veel LXP's nemen de principes van contextverkenning en aanbevelingsmechanismen over van bijvoorbeeld Netflix. Ze kunnen voor bedrijven een belangrijk instrument zijn om een ​​leercultuur te bevorderen.

 

Bij imc hebben we een LXP gecombineerd met een LMS (Leer-Management-Systeem). Meer informatie hierover is te vinden op de pagina van de imc Learning Suite.

Learning Nuggets / Leernuggets

Een leernugget is een kort leermoment, een bouwsteen of een minimodule in e-learning die doorgaans niet langer dan vijf minuten duurt. De term wordt vaak gebruikt in verband met micro-leren.

Learning Management System (LMS) / Leermanagementsysteem

Een Learning Management System (kortweg LMS) is software die wordt gebruikt voor het digitaal hosten, beheren en volgen van leeractiviteiten. Het is het platform waar lerenden hun leeractiviteiten kunnen doen, maar het is ook het systeem waarin docenten, trainers, managers of administrators de leeractiviteiten kunnen managen, monitoren, aanpassen en rapporteren. Het is de centrale locatie waar alles wat met leren te maken heeft samenkomt.

 

Meer over leermanagementsystemen vind je op de pagina van het imc LMS: de imc Learning Suite.

Learning Content Management System (LCMS)

Een Learning Content Management Systeem (LCMS) is software die het creëren, opslaan en beheren van herbruikbare leermodules mogelijk maakt. Het maakt het ook mogelijk dat online leren door meerdere auteurs wordt georganiseerd en onderhouden. Een LCMS combineert de functionaliteit van een LMS en een contentmanagementsysteem (CMS).

Learning Record Store (LRS)

Een Learning Record Store is een verzamelplaats van data en is gekoppeld aan een xAPI of Tin Cab. De LRS verzamelt, bewaart en haalt gegevens en leeractiviteiten op. Een LRS kan worden geïntegreerd in een bestaand LMS.

Learning System Suite

Het concept van een Learning System Suite is een combinatie van een LMS en LXP.

Het biedt alle top-down trainings- en beoordelingsmogelijkheden die horen bij een Learning Management Systeem (LMS) voor programma's als onboarding en compliance, gecombineerd met de intuïtieve en boeiende omgeving van een Learning Experience Platform (LXP).

De imc Learning Suite is een Learning System Suite: een oplossing voor leerbeheer, ervaring en performance allemaal op één plek, die naadloos integreert in een bestaand tech-stack.

M

Micro-Learning / Micro Leren

De leercontent wordt opgedeeld in kleine eenheden of bouwstenen waartoe de gebruiker op elk moment als individuele elementen toegang heeft. Deze flexibele aanpak wordt ook vaak 'learning nuggets' genoemd.

Mobile Learning (M-Learning)

Mobiel leren verwijst naar training die toegankelijk is via mobiele apparaten. Dit maakt de leerervaring flexibeler en onafhankelijker van tijd en locatie.

 

Mobiele leermodules zijn doorgaans in de eerste plaats ontworpen voor een kleiner schermformaat, vooral telefoons, waardoor leren altijd en overal mogelijk is. Dit vereist content die minder belastend is voor de bandbreedte, en een andere benadering van gebruikersnavigatie.

 

MOOC

Een MOOC (Massive Open Online Course) is een online cursus gericht op een groot aantal deelnemers en is vaak gratis toegankelijk. Pioniers van dit format zijn Stanford University, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Harvard University.

Multi-tenancy LMS

Op het gebied van software verwijst de term multi-tenancy naar één enkele applicatie (in onze context dus een LMS) die wordt gedeeld door meerdere gebruikersgroepen die elk hun eigen, geïndividualiseerde leeromgeving ervaren. Dit betekent dat verschillende gebruikersgroepen over verschillende leerportals kunnen beschikken (elk met een eigen toegangsportaal, eigen features, gebruikersrechten, content, look & feel etc.), terwijl het systeem centraal wordt beheerd via één LMS.

 

Lees meer over multi-tenancy LMS

O

On-site hosting / On-premise hosting / Lokale hosting

In tegenstelling tot cloudhosting, waarbij gegevens op meerdere servers kunnen worden opgeslagen, en mogelijk zelfs in meerdere landen, worden bij on-site hosting (of lokale hosting) gegevens op één klantlocatie opgeslagen.

 

Hoewel de gegevensbeveiliging in de loop der jaren over het algemeen is verbeterd en veel organisaties volledig zijn overgestapt op de cloud, kan on-site hosting nog steeds geschikt zijn voor sommige organisaties waar beveiliging van extra belang is en/of om naleving van specifieke branche- of lokale regelgeving te garanderen.

 

Het nadeel van lokale hosting in vergelijking met de cloud is meestal een verminderde schaalbaarheid naarmate de behoefte aan middelen groeit, of de schaalvoordelen die gepaard gaan met een bedrijf dat duizenden machines in een of meer datacenters onderhoudt, in plaats van een klein aantal op de computer. Voor sommige organisaties met één locatie is dit echter geen probleem.

On-the-Job-Training (OJT)

On the Job Training verwijst naar leeractiviteiten die plaatsvinden tijdens het werk en meestal onder begeleiding van een collega, coach of mentor. In informele termen verwijst ‘leren door te doen’ naar dit soort training.

P

Performance Management System (PMS)

Een prestatiemanagementsysteem maakt de voortdurende, regelmatige monitoring van medewerkers aan de hand van KPI's en individuele doelstellingen mogelijk. Deze doelstellingen en verwachtingen zullen worden vastgesteld om de collectieve bijdrage aan de bredere organisatiestrategie te ondersteunen.

 

Een goed prestatiemanagementsysteem bevat leermiddelen om individuen te helpen en hen gegevens te geven over hun eigen prestaties. Ook biedt het een managementdashboard zodat L&D- en HR-teams problemen kunnen identificeren, om waar nodig extra ondersteuning of interventie te bieden.

Predictive Analytics / Voorspellende Analytics

De toonaangevende moderne leermanagementsystemen kunnen helpen bij het gebruik van leergegevens om potentiële trainingsbehoeften van individuen of bepaalde groepen te identificeren.

 

Voorspellende analyses vormen de basis van adaptieve leersystemen en LXP's.

R

REST API

API (Application Program Interface), zoals eerder op deze pagina uitgelegd, is een algemene set protocollen waarmee verschillende software kan communiceren en gegevens met elkaar kan communiceren. REST API of RESTful API (Representational State Transfer) is een subset hiervan die zich specifiek bezighoudt met webapplicaties en meestal wordt gebruikt om HTTP-verzoeken af ​​te handelen.

S

SCIM

De afkorting SCIM staat voor System for Cross-domain Identity Management en is een van de open standaarden voor het beheren van gebruikersinformatie op verschillende platforms. In de context van L&D en HR kan het IT-taken aanzienlijk stroomlijnen en de administratieve tijd verminderen bij het gebruik van cloudgebaseerde apps en diensten, omdat het je IT-team in staat stelt veel repetitieve taken te automatiseren, zoals werknemersgegevens en leervereisten.

SCORM

De afkorting SCORM staat voor "Sharable Content Object Reference Model", wat verwijst naar de digitale verpakking van e-learningcursussen. Via dit formaat kunnen SCORM-cursussen worden geïmporteerd en gelanceerd via elk SCORM-compatibel platform. Industriestandaard LMS bevatten allemaal SCORM-players.

Serious Game (gerelateerd aan: Learning Game)

Serious games zijn niet uitsluitend bedoeld voor amusementsdoeleinden, maar brengen kennis of vaardigheden spelenderwijs over.

Social Learning / Sociaal Leren

Sociaal leren bevordert interactie tussen lerenden door het delen van leerervaringen. E-learning kan sociale elementen omvatten via commentaarfuncties, berichten op sociale media, instant messages, forums, wiki's, videochats, enz., die doorgaans kunnen worden geïntegreerd met een modern LMS. Daarnaast kunnen virtuele communities worden opgezet om ideeën en kennis uit te wisselen.

V

Validated Learning Management System (VLMS) / Gevalideerd LMS

Veel bedrijven – bijvoorbeeld in de voedings-, farmaceutische of medische sector – moeten voldoen aan strenge wettelijke eisen, zoals FDA Title 21 CFR Part 11. Deze eisen houden onder meer in dat alle processen die leiden tot de productie van een product moeten worden gedocumenteerd en geverifieerd te allen tijde. Dit geldt ook voor de opleiding van medewerkers, aangezien dit een essentiële factor is in het kwaliteitsmanagementproces.

 

Een Validated Learning Management System (VLMS) – zoals de imc Learning Suite – stelt organisaties in staat hun opleidingsprocessen aan deze strenge eisen te laten voldoen.

Video-Based Learning

Leren via video's is populair bij zowel werkgevers als lerenden, omdat het in korte tijd veel meer informatie kan overbrengen dan statische formaten, en aantrekkelijk kan zijn voor mensen die de voorkeur geven aan visuele of auditieve inhoud. Video's kunnen op verschillende manieren worden ontworpen en geanimeerd om het leren te contextualiseren, of worden opgenomen met echte mensen ('personages') die lerenden door een onderwerp leiden. 'Explainer video's' kunnen zeer effectief zijn bij het onboarden van nieuw personeel en het introduceren van nieuwe concepten.

W

Web-based Training (WBT)

In tegenstelling tot computergebaseerde training (CBT) is er bij WBT geen specifieke software-installatie vereist. In plaats daarvan heeft de gebruiker bij WBT toegang tot leermateriaal via een website of online leerplatform. Het wordt daarom ook wel vaker 'online training' of 'online leren' genoemd.

X

xAPI (ook Experience API of Tin Can)

xAPI wordt vaak gezien als een doorontwikkeling van SCORM. Leercontent- en leermanagementsystemen (LMS) kunnen in principe informatie met elkaar uitwisselen om een ​​grote verscheidenheid aan gegevens en leeractiviteiten vast te leggen.

 

Daartoe heeft xAPI een aantal basispraktijken voor het volgen van leerervaringen opnieuw gedefinieerd. Het belangrijkste verschil tussen xAPI en SCORM is het type leerproces dat elke deelnemer kan volgen.

Hoewel SCORM beperkt is tot het vastleggen van online leeractiviteiten, kan xAPI vrijwel elke activiteit volgen. Hier biedt xAPI een veel gedetailleerder beeld van de leervoortgang, zowel online als offline.

 

Verschillende leermethoden die xAPI kan volgen, zijn onder meer het lezen van een webpagina, het bijwonen van een evenement, het lenen van een bibliotheekboek, het spelen van een game, blended learning en team-based leren. De xAPI-gegevens worden opgeslagen in een Learning Record Store (LRS).

?

Mis je iets?

We hopen dat we enig licht en verduidelijking hebben kunnen brengen in de mysterieuze e-learningterminologie.

 

Heb je vragen, aanvullingen of suggesties?

Voel je vrij om contact met ons op te nemen!